1. Polska 31 lotów
2. Portugalia 6 lotów
3. Cypr 4 loty
4. Hiszpania 4 loty
5. Holandia 4 loty
6. Irlandia 4 loty
7. Korea Południowa 4 loty
8. Niemcy 4 loty
9. Węgry 4 loty
10. Belgia 2 loty
11. Fidżi 2 loty
12. Grecja 2 loty
13. Turcja 2 loty
14. Włochy 2 loty
15. Austria 1 lot